ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

1987-1993

"האינתיפאדה הראשונה" ("האנתפאצ'ה")​

ב- 9 בדצמבר 1987 - פרצה "האנתפאצ'ה" - התקוממות עממית של הפלסטינים בשטחים, שהחלה ברצועת עזה והתפשטה ליהודה ושומרון. אירועי האנתפאצ'ה פרצו באופן ספונטאני ברצועת עזה בעקבות תאונת דרכים בה נהרגו ארבעה פלסטינים, אך לאחר כמה ימים החלו להיווצר בשטחי יהודה שומרון ורצועת עזה מסגרות ארגוניות פלסטיניות, שכיוונו את ההתקוממות והִתְווּ את דרכה. החתימה על מזכר ההכרה ההדדית בין ישראל לאש"פ בבית הלבן ב-13 בספטמבר 1993, מזוהה כמועד סיומה של האנתפאצ'ה הראשונה.