ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

1994

הסכם השלום בין ישראל לירדן

ב- 26 באוקטובר 1994 נחתם בערבה הסכם השלום בין ישראל לירדן. ההסכם כלל בין השאר נורמליזציה כוללת ביחסי שתי המדינות, הסדרי ביטחון, חלוקת משאבי מים וסימון הגבול המשותף בין שתי המדינות (למעט לאורך בקעת הירדן, כיוון שירדן תבעה לכלול את הרשות הפלסטינית כשותפה בהתווייתו).