ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

2000

יציאת צה"ל מלבנון

יציאת צה"ל מלבנון והיערכוּתוֹ מחדש לאורך ה"קו הסגול"- ב- 24 במאי 2000 השלים צה"ל במהלך חד-צדדי את הוצאת כוחותיו משטח לבנון, בהתאם להחלטת הממשלה מינואר 2000 בדבר סיום הנוכחות הצבאית הישראלית בלבנון. בכך, סיים צה"ל 18 שנות שהות ופעילות מבצעית בלבנון. ב- 18 ביוני 2000, הושלם גם סימון קו הגבול בין ישראל ללבנון.

תערוכות:​

 יציאת צה"ל מלבנון